Oprócz podstawowych obowiązków, jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie i utrzymanie w ciągłości działania floty pojazdów, jest ograniczanie kosztów funkcjonowania floty. Realizacja tego celu odbywa się w wielu wymiarach. Począwszy od decyzji o zakupie i/lub wynajmie i/lub leasingowaniu floty, przez ekonomiczne wykorzystanie i serwisowanie, aż po zyskowną sprzedaż. Jednym z takich obszarów jest ubezpieczenie oraz likwidacja szkód.

Istota ubezpieczenia

Zanim zaczniemy decydować, gdzie i jak oszczędzić w ubezpieczeniu naszej floty, warto zrozumieć, czym jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie to gwarancja towarzystwa ubezpieczeń, że w przypadku wystąpienia określonego w polisie ubezpieczeniowej zdarzenia, które ma wpływ na przedmiot ubezpieczenia, zostanie wypłacona kwota określona w umowie ubezpieczenia. Wynagrodzeniem za tę gwarancję jest właśnie składka ubezpieczeniowa, materialnym wyrazem umowy jest polisa. A skoro jest umowa i jest wynagrodzenie, to możemy ją potraktować jak każdą transakcję handlową, która podlega wyborze i negocjacji.

Ubezpieczenia obowiązkowe pojazdów

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz każdego pojazdu jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Na wysokość polisy za ubezpieczenie obowiązkowe ma wpływ:

a. przede wszystkim wysokość zniżek. Zniżka to nagroda od towarzystwa ubezpieczeń za brak konieczności wypłaty za szkody z zapłaconej polisy we wcześniejszych latach. Brak szkód oznacza de facto „czysty” zysku dla towarzystwa, więc w ramach promocji chętnie się nim podzieli. Dlatego przed zgłoszeniem szkody i utratą zniżek warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem, np. samodzielną wypłatą określonej kwoty dla poszkodowanego w wyniku działania naszego kierowcy,

b. liczba pojazdów. Im więcej pojazdów ubezpieczamy razem, tym większa możliwość negocjacji składki. Tutaj warto skorzystać z pomocy brokerów ubezpieczeniowych,

c. wysokość ubezpieczenia. Ustawa określa minimalne wartości ubezpieczenia pojazdów. Samodzielnie określając akceptowalną dla nas wysokość, możemy wpłynąć na wysokość składki,

d. pakiet ubezpieczeń. Jeśli oprócz OC będziemy kupować AC, assistance i połączymy to z ubezpieczeniem innych składników majątkowych firmy, możemy otrzymać dodatkowe zniżki. W przypadku większych flot ponownie warto wesprzeć się doświadczonymi brokerami,

e. wiele innych elementów, np. typ wiek pojazdów, ich stan techniczny, charakter przedsiębiorstwa, zakres działania floty. Z uwagi na wielość zmiennych, te aspekty pomijamy w analizie możliwości.

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Pozostałe ubezpieczenia, tj. AC, NNW, assistance, GAP, nie są obowiązkowe i ich nabycie jest naszą indywidualną decyzją. Tutaj mamy zdecydowanie większy wpływ na wysokość polisy i możliwości obniżenia kosztów. Są nimi:

a. przede wszystkim to zakres i wysokość ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń reprezentowane przez swoich agentów i pośredników jest zainteresowane, aby sprzedać nam jak najszersze ubezpieczenie – czytaj osiągnąć możliwe najwyższą sprzedaż i przychody. Dlatego zazwyczaj oferowane jest ubezpieczenie wszystkiego na wszystkie możliwe zdarzenia w możliwie najwyższej kwocie ubezpieczenia. A z szerokimi ubezpieczeniami jest jak z nowymi telefonami. Mają bardzo wiele możliwości, ale korzystamy zazwyczaj w kilkunastu procentach. Aby obniżyć koszty, warto przed negocjacjami:

  • sprawdzić, jakie mieliśmy szkody w przeszłości,
  • zastanowić się, jakie szkody mogą wystąpić z uwagi na charakter naszej działalności, np. kradzież, uszkodzenie pojazdu, awaria,
  • ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia oraz koszty samodzielnego działania, np. zwiezienie samochodu do siatki warsztatów, z którą ma się podpisaną oddzielną umowę,
  • a następnie porównać wysokość ubezpieczenia na pokrycie kosztów wystąpienia szkód, które przewidzieliśmy.

Po takiej analizie może się okazać, że nie potrzebujemy np. ubezpieczenia na obsługę prawną albo ubezpieczenia na 5 mln euro.

b. wysokość zniżek. Podobnie jak przy OC, przed każdym zgłoszeniem szkody warto przeanalizować koszt szkody na kwotę utraconej zniżki. Może się okazać, że bardziej będzie nam się opłacało samodzielnie pokryć koszty zarysowanego pojazdu, niż skorzystać z ubezpieczenia i stracić zniżki.

c. tzw. udział własny w szkodzie. To nic innego tylko kwota:

  • powyżej której ma dopiero zastosowanie ubezpieczenie, tzw. franszyza integralna. Ma ona przede wszystkim na celu ograniczenie zgłaszania do towarzystw drobnych szkód, np. zgubionej zaślepki, logo marki pojazdu itp.,
  • o którą zostanie zmniejszone odszkodowanie, tzw. franszyza redukcyjna. Ma ona powstrzymywać posiadacza przed przyczynianiem się do powstania szkody.


Im wyższa franszyza, tym niższa składka. Dlatego jeśli mamy możliwość samodzielnego naprawienia drobnych szkód i/lub naprawienia ich we własnej sieci warsztatów, to warto ustalić wysoką franszyzę i zostawić ubezpieczenie jedynie dla dużych szkód.


d. sposób naprawy. To, czy będziemy chcieli naprawiać w autoryzowanym serwisie na nowych częściach, czy też zaakceptujemy zamienniki lub samodzielną naprawę, będzie miało istotny wpływ na wysokość polisy. Naturalnie naprawy w ASO na nowych będą najdroższym rozwiązaniem. Ale czy jest to potrzebne do floty naszych pojazdów? Dużą oszczędnością będzie realizacja napraw we współpracującej sieci warsztatów, a ubezpieczenie AC pozostawione do kradzieży pojazdu.

 

Podobnie jak przy OC, przed każdym zgłoszeniem szkody warto przeanalizować koszt szkody na kwotę utraconej zniżki. Może się okazać, że bardziej będzie nam się opłacało samodzielnie pokryć koszty zarysowanego pojazdu, niż skorzystać z ubezpieczenia i stracić zniżki.
Podobnie jak przy OC, przed każdym zgłoszeniem szkody warto przeanalizować koszt szkody na kwotę utraconej zniżki. Może się okazać, że bardziej będzie nam się opłacało samodzielnie pokryć koszty zarysowanego pojazdu, niż skorzystać z ubezpieczenia i stracić zniżki.

Szkody

Nieodłącznym elementem ubezpieczenia floty są szkody. Przez szkodę rozumiemy każde zdarzenie, które ma wpływ na wartość, funkcjonalność i wartość pojazdu, np. stłuczka, wypadek, awaria. Jeśli już wystąpiło takie zdarzenie i musimy skorzystać z ubezpieczenia, to elementem obniżającym koszty floty jest weryfikacja kosztów naprawy. Podobnie jak z remontem mieszkania, tak samo z naprawą samochodu. Są różne technologie naprawy, realizowane w różnym zakresie przez różne warsztaty i mechaników. Oczywiście, w interesie warsztatu jest przedstawić jak najszerszy zakres naprawy, nie zawsze konieczny do danego uszkodzenia. Warto w takim przypadku skorzystać z oferty firmy rzeczoznawczej, np. NEFRIS, która obiektywnie przedstawi koszt niezbędnej naprawy. Wiedząc, ile będzie kosztować naprawa, a jakie odszkodowanie oferuje towarzystwo, łatwo zdecydować, czy otrzymujemy odszkodowanie i naprawiamy samodzielnie, czy też realizujemy naprawę przez sieć warsztatów współpracującą z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podsumowanie

Jak widać z powyższej skróconej analizy, również w obszarze ubezpieczeń i szkód mamy możliwość wpłynięcia na wysokość kosztów funkcjonowania floty. Oczywiście, im większa flota, tym w kwotach bezwzględnych oszczędności są większe. Na rynku funkcjonują specjalistyczne firmy, np. NEFRIS, które przeprowadzają audyty w tym obszarze. Warto rozważyć skorzystanie z takich usług, analizując możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania floty.

Maciej Wojtczak
Nefris

Pozostałe aktualności

08.08.2022

Już od 4 lipca darmowe autostradowe przejazdy dla pojazdów zeroemisyjnych

EV Klub Polska, Autopay, Wallbox oraz Partnerzy kampanii Elektromobilni.pl uruchomią od 4 lipca drugą odsłonę „Autostrady do elektromobilności”.

04.07.2022

Czarne skrzynki w samochodach!

Już za trzy lata każdy nowy samochód obowiązkowo będzie miał dziewięć nowych systemów bezpieczeństwa. Tak UE zmniejszy liczbę wypadków.

11.02.2022

Obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych – złap dotację

Pod koniec grudnia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obowiązek projektowania oraz budowy budynkó

31.01.2022

Zadbaj o opony

Kartka A4 – to powierzchnia styku Twojej opony i samochodu z nawierzchnią drogi. To od niej zależy przede wszystkim bezpieczeństwo i prowadzenie pojazdu. A o czym powinniśmy pamiętać wybierając opony

09.11.2021

Zielone światło z UE dla budowy punktów ładowania

W Polsce w ramach rozwoju elektromobilności będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie polskiego p