Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator:

CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI (42-218 Częstchowa Łódzka 52/106)

Cele przetwarzania:

Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez AGENCJA INTERAKTYWNA "IMOLI" RADOSŁAW MÓL z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: cleverfleet.pl.

Podstawa prawna przetwarzania:

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych:

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI.
 • Podmioty wykonujące na rzecz CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI.

Okres przechowywania danych:

 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem:

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe:

 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe CLEVERFLEET DAWID TUROWSKI nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.